What are you looking for?

Bekräfta kontot för att börja ta emot beställningar

När restaurangkontot först skapades skickades ett meddelande till den e-postadress som registrerats för det kontot. För att bekräfta kontot måste företagsägaren komma åt e-postmeddelandet som de angav när de registrerade sig och klickar på länken i det e-postmeddelandet:

Restaurangägaren bör se till att göra det för att kunna publicera beställningsknappen.


 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase