What are you looking for?

Potvrdite račun za početak primanja narudžbi

Prilikom prvog kreiranja računa restorana, poslana je poruka na adresu e-pošte registriranu za taj račun. Potvrđivanje računa zahtijeva da vlasnik tvrtke pristupi e-pošti koju je naveo prilikom registracije i klikne vezu u toj e-pošti:

Vlasnik restorana trebao bi to učiniti kako bi mogao objaviti gumb za naručivanje.


 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase