What are you looking for?

Ny funktion för att ta emot beställningar: annullera beställningar

Restauranger kan avbryta accepterade (och autoaccepterade) beställningar från sin beställningsapp och ange en anledning till avbokning. För att avbryta en beställning, gå till Beställningsinformation, klicka på "Avbryt beställning" och välj en anledning eller skriv ditt eget anpassade meddelande, så här:


En restaurang kan annullera alla beställningar från listorna Alla, Pågående och Redo som lagts under de senaste 14 dagarna.

Om beställningen har betalats online kommer en full återbetalning att initieras omedelbart efter avbokning. Restaurangen kommer att se beloppet som ska återbetalas i appen, och även ett e-postmeddelande om detta är inställt i restaurangens Aviseringssektion.

Matklienten kommer att få ett mejl med återbetalningsbeloppet och avbokningsorsak.


För beställningar som betalas med andra metoder (t.ex. kontanter) kommer restaurangen endast att se den avbrutna statusen i sin app.

Avbrutna beställningar kommer också att visas i restaurangens administrationspanelrapporter, dagliga insikter och månadsslutsrapporten. De dagliga och månatliga e-postrapporterna kommer att innehålla beställningar som annullerats under den senaste dagen respektive månad.

Statusen "avbruten" kan också skickas via API:et till tredjepartslösningen om en integration är aktiverad och denna status är vald att skickas.


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase