What are you looking for?

Restaurangaviseringar

En restaurang kan välja vilken typ av e-postmeddelanden som ska tas emot och vilket format de ska ha (endast rik text eller text) inom onlinebeställningssystemet.

Restaurangaviseringar finns i Övrigt -> Allmänt -> Aviseringar:


 

Bara genom att kontrollera vilken typ av information som behövs och e-postformatet kan restaurangen slå på/av aviseringarna när de vill.

En restaurang kan också välja språk för meddelandet och kan infoga ett annat e-postmeddelande där de vill få sådana meddelanden:


 

Dagens slutrapport

I avsnittet Meddelanden finns även alternativet för slutrapportering.

Detta är ett automatiskt e-postmeddelande (som kan stängas av) som används för att:

  • informera restaurangägaren/chefen om restaurangens prestation;
  • hjälpa personalen med dagens slutberäkningar (som att dela upp tipsen).

E-postmeddelandet skickas till de e-postadresser som har aktiverat detta alternativ från adminpanelen Övrigt -> Allmänt -> Aviseringar.


 

 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase