What are you looking for?

Ny funktion för att ta emot beställningar: ange skäl för att avvisa beställningar

Restauranger kan förmedla till sina matkunder anledningen till att de avvisar en beställning.

För detta ändamål kan restauranger välja mellan 3 fördefinierade skäl eller så kan de skriva en egen anpassad.

Så här fungerar det:


När deras beställning avvisas får matklienten ett e-postmeddelande med anledningen vald/inmatad av restaurangen i appen:


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase