What are you looking for?

Ny beställningsapp-funktion: rensa beställningar

Inom den beställningsappen kan restauranger nu manuellt ta bort beställningar från listan "Alla" genom att gå till Alternativ -> Rensa beställningar, så här:

Väntande beställningar kommer inte att påverkas av detta - de kan fortfarande behandlas (accepteras/avvisas eller missas).

Observera också att detta endast är tillämpligt på beställningar i "Alla"-listan och kommer inte att ha någon inverkan på de beställningar som redan visas på listorna "Pågående" eller "Klara".

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase