What are you looking for?

Kjederestaurantkampanjer

Hvis en kjede har flere steder ved hjelp av samme delte meny, kan de også ha kjederestaurantkampanjer som opprettes på kjedenivå og brukes av steder under den delte menyen.

For å legge til en kampanje i en kjedekonto, gå til Markedsføring -> Kampanjer -> Gruppekampanjer og klikk på "Legg til kampanjeavtale".
Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase