What are you looking for?

Ställ in beställningswidgeten och språk för restaurangadministratörspanelen

En restaurang kan ställa in både språket för adminpanelen och språket som deras matklienter ser beställningswidgeten på.

1. Ställa in språket för restaurangens adminpanel

Restaurangen kan ändra sitt administratörsområde på det lokala språket från sitt restauranginstrumentpanelskonto, det övre högra övre hörnet. Så här:


 

2. Ställa in språket för beställningswidgeten

För att få matklientens meny att starta automatiskt på ett visst språk, kan kontoinnehavaren ställa in det språket som standard för sina kunder från fliken Annat -> Allmänt -> Språk som stöds, så här:


 

Dessutom kan restaurangen bestämma vilka andra språk matkunderna får se/välja för att göra sin beställning.

Menywidgeten känner i alla fall igen språket som ställts in i klientens webbläsare för att öppna webbplatser, och om det språket finns i listan som valts av restaurangerna kommer widgeten att visas i den. Annars används standardspråket.

Man kan t.ex. ställa in spanska manuellt från Info-sektionen i beställningswidgeten (även om restaurangspråkets standard är t.ex. tyska) och systemet kommer ihåg det till nästa gång de går in. Så här: 

flerspråkig webbplats

 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase