What are you looking for?

Ytterligare säkerhetsfunktioner i kassan - ReCAPTCHA

Restauranger kan nu aktivera en captcha-validering för beställningar.

Den här funktionen finns i widgeten Onlinebeställning -> Beställning -> ReCAPTCHA.


 

Detta kommer att lägga till jag är inte en robot-kontroll på varukorgen på varje beställning. Genom att aktivera den här funktionen kommer restauranger att kunna förhindra attacker som att botar konfigureras för att lägga ett oräkneligt antal beställningar.


 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase