What are you looking for?

Ytterligere sikkerhetsfunksjoner ved kassen - ReCAPTCHA

Restauranter kan nå aktivere en captcha-validering for bestillinger.

Denne funksjonen finner du i Online bestilling -> Bestilling-widget -> ReCAPTCHA.


 

Dette vil legge til jeg er ikke en robot-sjekk på handlekurven på hver bestilling. Ved å aktivere denne funksjonen vil restauranter kunne forhindre angrep som for eksempel roboter som konfigureres til å legge inn et utallig antall bestillinger.


 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase