What are you looking for?

Målrett mot tilbakevendende kunder for å belønne restaurantens kundelojalitet

Å velge "Bare tilbakevendende kunder" som målgruppe for restaurantens kampanje er en flott måte å belønne kundeloyalitet på.

Når restauranten velger det alternativet, kan de klikke på “Vis avanserte innstillinger” for å definere hva lojalitet betyr for dem: det kan være et beløp brukt på restauranten, et antall bestillinger og så videre.


Hvis de bare har valgt å tilby denne kampanjen til tilbakevendende kunder, er det alle de avanserte alternativene de har:

  • Kunder med et visst antall bestillinger (eksempel: kampanjen vil bare være tilgjengelig for kunder med et antall bestillinger større eller lik 5)

  • Kunder med et bestemt bestillingsbeløp (eksempel: kampanjen vil bare være tilgjengelig for kunder med et gjennomsnittlig bestillingsbeløp på mer enn USD 25)

  • Kunder med en bestemt siste bestilling (eksempel: kampanjen vil bare være tilgjengelig for kunder som sist bestilte fra Facebook-siden din)


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase