What are you looking for?

Flyers for restaurantkampanjer

Innenfor det elektroniske bestillingssystemet er reklameflyer for restauranter designet med to formål i tankene:

  • for å stimulere neste kjøp;
  • for å forenkle bestillinger ved servering.

Slik kan restauranten distribuere dem for å oppnå disse formålene:

  • å bli lagt i hver takeaway-pose eller distribuert i restaurantens nabolag;
  • å bli plassert på hvert bord for å la matkundene vite at de kan bestille bord og bestille på forhånd;
  • plasseres på hvert bord for å la matkundene vite at de kan bestille (spise inn).

Systemet hjelper med flyerdesignet, som enkelt kan legges ved en e-post og sendes til restaurantens foretrukne trykkeri.

En restaurantkampanjefolder kan opprettes i Markedsføringsverktøy -> Flyers -> Flyers-delen, slik:

Når det gjelder Dine-in, når tjenesten er aktivert, kan flygebladene opprettes i delen Publisering -> Dine-in QR-kode:

For mer informasjon om hvordan spise-in QR-kodefolderen fungerer og et eksempel på en flyer med en spise-in-kode, sjekk ut denne artikkelen .

Hvis restauranten foretrekker å ha sitt eget flyerdesign, bør de sørge for at restaurantens nettsted er nevnt og en kampanje er inkludert som et insentiv for matkunder til å kjøpe på nettet.

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase