What are you looking for?

Restaurant chain branding - temabilde og info om hovedkvarter

For ekstra merkevarebygging av restaurantkjeder kan en kontoinnehaver endre temabildet fra kjededashboardet -> Merke -> Temabilde, som vist nedenfor. I samme seksjon kan kontoinnehaveren definere firmanavnet, landet og tidssonen til dette.Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase