What are you looking for?

Fullfør restaurantprofilen ved å definere hovedkjøkkenene

Sørg for å velge restaurantens hovedretter er definert. Velg enten fra den tilgjengelige listen eller legg inn et tilpasset kjøkken:

Denne informasjonen er viktig når du bruker den salgsoptimaliserte nettsidetjenesten , siden den hjelper til med å etablere hovedproduksjonen til restaurantkjøkkenet rett fra underoverskriften, og den gir også systemet nøkkelord for å generere ytterligere SEO-lenker til nettsider som kan bli funnet. via søk.

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase