What are you looking for?

Ny funksjon for bestillingsapp: Pause tjenester

Restauranter kan sette tjenester på pause fra bestillingsappen, på samme måte som de gjør det i administrasjonspanelet.

Funksjonen er tilgjengelig i appen Alternativer -> Pause tjenester:

  • Restauranten kan velge hvilke tjenester som skal settes på pause. De kan velge tjenester individuelt eller stenge restauranten helt ved å velge "Åpningstider".
  • Restauranten kan sette pause for en begrenset tid eller for resten av dagen;
  • Restauranten kan definere en grunn til å sette tjenestene på pause («Varslingsmelding»-feltet). Denne meldingen vil også vises i bestillingsmodulen. Vennligst finn et eksempel nedenfor med leveringstjenesten satt på pause resten av dagen og en tilpasset melding aktivert:

  • Restauranten kan oppheve pausen i tjenester fra appen – både de som er angitt i selve appen og de som er angitt i administrasjonspanelet.


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase