What are you looking for?

Ny funksjon for bestillingsapp: Merk varer som «ikke på lager»

Restauranter kan merke varer og/eller valg og tillegg som "ikke på lager".

For å merke en vare eller et valg/tillegg som "ikke på lager" klikk på det respektive menyelementet og velg tidsperioden som varen/tillegget blir utilgjengelig for:


Innstillingene som restauranter gjør i appen vil umiddelbart gjenspeiles i restaurantens administrasjonspanel.

Restauranter under en kjede kan merke en vare som utsolgt, og den varen vil vises som utsolgt kun for den restauranten og ikke for de andre restaurantene som bruker samme meny. Dette gjelder ikke innstillinger for administrasjonspanelet.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen kun gjelder for elementer og tillegg/valg, ikke for menykategorier.

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase