What are you looking for?

Ny funksjon for bestillingsapp: klare bestillinger

I den ordremottaksappen kan restauranter nå manuelt fjerne bestillinger fra "Alle"-listen ved å gå til Alternativer -> Fjern bestillinger, slik:

Ventende bestillinger vil ikke bli påvirket av dette - de kan fortsatt behandles (aksepteres/avvises eller gå glipp av).

Vær også oppmerksom på at dette kun gjelder bestillinger i "Alle"-listen og vil ikke ha noen innvirkning på bestillingene som allerede vises på "Pågående" eller "Klar"-listene.

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase