What are you looking for?

ikta tillbaka klienter för att belöna restaurangens kundlojalitet

Att välja ”Endast återvändande kunder” som målgrupp för restaurangens marknadsföring är ett utmärkt sätt att belöna restaurangkundernas lojalitet.

När restaurangen väljer det alternativet kan de klicka på "Visa avancerade inställningar" för att definiera vad lojalitet betyder för dem: det kan vara ett belopp som spenderas med restaurangen, ett antal beställningar och så vidare.


Om de har valt att erbjuda denna kampanj endast till återkommande kunder, här är alla de avancerade alternativen de har:

  • Kunder med ett visst antal beställningar (exempel: kampanjen är endast tillgänglig för kunder med ett antal beställningar som är större eller lika med 5)

  • Kunder med ett visst orderbelopp (exempel: kampanjen är endast tillgänglig för kunder med ett genomsnittligt orderbelopp på mer än 25 USD)

  • Kunder med en specifik sen beställning (exempel: kampanjen är endast tillgänglig för kunder som senast beställt från din Facebook-sida)
Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase