What are you looking for?

Restaurangaviseringar

En restaurang kan välja vilken typ av e-postmeddelanden som ska tas emot och vilket format de ska ha (endast text eller text) i beställningssystemet online.

Restaurangaviseringar finns i Övrigt -> Avancerade inställningar -> Meddelanden:

restaurangaviseringar

Bara genom att kontrollera vilken typ av information som behövs och e-postformatet kan restaurangen aktivera / inaktivera aviseringarna när som helst de vill.

Dessutom kan en restaurang välja språk för anmälan och kan infoga ett annat e-postmeddelande där de vill få sådana meddelanden:

e-postmeddelanden från restaurangen

Slut på dagen rapport

I avsnittet Meddelanden finns också alternativet för rapportens slutdatum.

Detta är ett automatiskt e-postmeddelande (som kan stängas av) som används för att:

  • informera restaurangägaren / chefen om restaurangens resultat;
  • hjälpa personalen med slutet av dagen beräkningar (som att dela tips).

E-postmeddelandet skickas till de e-postadresser som har aktiverat det här alternativet från adminpanelen Avancerat -> Avancerade inställningar -> Meddelanden.

restaurangens dagliga försäljningsrapport


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase