What are you looking for?

Promocije lančanog restorana

Ako lanac ima više lokacija koje koriste isti zajednički izbornik, tada mogu imati i promocije lančanih restorana koje se kreiraju na razini lanca i koriste lokacije na dijeljenom izborniku.

Da biste dodali promociju unutar lančanog računa, idite na Marketing -> Promocije -> Grupne promocije i kliknite na "Dodaj promotivnu ponudu".


Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase