What are you looking for?

Izradite primamljive pozivnice kako biste potaknuli svoje klijente da naruče hranu online

Proces učitavanja popisa klijenata i uređivanja primamljivih pozivnica za privlačenje kupaca hrane prema online naručivanju sada je olakšan zahvaljujući funkciji Kickstarter. Pristupite odjeljku Kickstarter s administrativne ploče i kliknite na "Invite Prospects", ovako:


 

Restoran može slati e-mail ili SMS pozivnice ili može primijeniti oboje.

I e-mail i SMS pozivnice lako se konfiguriraju od strane administratora od strane vlasnika računa, a polja su prilagodljiva.

Evo primjera pozivnice putem e-pošte:

Evo primjera SMS pozivnice:

 

 

 

 

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support

Logo KnowledgeBase